fbpx

Adult Course

Αγγλικά

Αρχική  /  Ξένες Γλώσσες  / Αγγλικά Αdult Course

 

Αρχαρίων Ενηλίκων

ΕΠΙΠΕΔΟ Α2 ΑΡΧΑΡΙΟΙ

FALSE BEGINNERS 1 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ)

  • Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4-6 μήνες. 
  • Tμήματα πρωινά ή βραδινά
  • Είναι ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες που έχουν καθόλου ή ελάχιστη γνώση αγγλικών και επιθυμούν σε σύντομο χρονικό διάστημα:

1) να κάνουν ολική επανάληψη γραμματικής

2) να αποκτήσουν ικανότητα προφορικής επικοινωνίας, λεξιλογίου και γραπτού λόγου σε επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου.

 

Β1 ΑΡΧΑΡΙΟΙ

FALSE BEGINNERS 2 (ΔΙΑΡΚΕΙΑ 4 ‘η 6 ΜΗΝΕΣ)

  • Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 4 μηνών. 
  • Tμήματα πρωινά ή βραδινά 
  • Είναι ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες που έχουν περιορισμένη γνώση αγγλικών. Το επίπεδο του υποψηφίου προσδιορίζεται με προαιρετικό κατατακτήριο test 20 λεπτών, πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Στο τμήμα αυτό, σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι δυνατό:

 1) να κάνουν ολική επανάληψη γραμματικής

 2) να αποκτήσουν ικανότητα προφορικής επικοινωνίας, λεξιλογίου και γραπτού λόγου σε επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου.

 Στο τέλος της κάθε σειράς μαθημάτων , οι ενήλικες μπορούν να δώσουν εξετάσεις και να αποκτήσουν το αντίστοιχο πτυχίο τους το οποίο θα είναι πάντα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος. 

 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2 (LOWER)

 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 Ι Κ Α Ν O Σ   Χ Ρ H Σ Τ Η Σ

Γ2 – Επίπεδο Άριστης Γνώσης
Μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Μπορεί να κάνει περιλήψεις με βάση πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές προφορικές ή γραπτές πηγές, ανασυνθέτοντας επιχειρήματα και περιγραφές σε μια συνεκτική παρουσίαση. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημοσιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις.

Γ1 – Επίπεδο Πολύ Καλής Γνώσης
Μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακροσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά πως αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθωμένα λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.Α Ν Ε Ξ A Ρ Τ Η Τ Ο Σ   Χ Ρ H Σ Τ Η Σ

Β2 – Επίπεδο Καλής Γνώσης
Μπορεί να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της εδικότητάς του. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη. Μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των  διαφόρων επιλογών.

Β1 – Επίπεδο Μέτριας Γνώσης
Μπορεί να κατανοήσει τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια κα χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο στον ελεύθερο χρόνο, κτλ. Μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα. Μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει ή που τον αφορούν προσωπικά. Μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του.Β Α Σ Ι Κ O Σ   Χ Ρ H Σ Τ Η Σ

Α2 – Επίπεδο Βασικής Γνώσης
Μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών, για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.

Α1 – Επίπεδο Στοιχειώδους Γνώσης
Μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκερκριμένων αναγκών. Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει άλλους και μπορεί να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το που μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει. Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολμιλής του μιλάει αργά και καθαρά και είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.